Vadovybė

Prezidentas – Erlandas Petrauskas erlandaspet@gmail.com

Vice prezidentas – Virginijus Kanapinskas virginijuskanapinskas@yahoo.com

Generalinis sekretorius – Albertas Motiečius albertas.trikove@gmail.com

Garbės prezidentas – Arminas Macevičius amacevicius@gmail.com

Techninio komiteto pirmininkė – Lina Linkaitė linkaite.lina@gmail.com

Revizorius – Edvardas Kryževičius Edolangai@gmail.com 

Vykdomasis komitetas

  • Rimantas Simokaitis
  • Benas Milius
  • Ala Sketerienė
  • Jokūbas Stasiulis
  • Aurimas Artimavičius
  • Antanas Virbičianskas