Vadovybė

Prezidentas – Erlandas Petrauskas erlandaspet@gmail.com

Vice prezidentas – Benjaminas Milis sksvyturys@gmail.com

Generalinis sekretorius – Lukas Kačinskas lukas.kacinskas14@gmail.com

Garbės prezidentas – Arminas Macevičius amacevicius@gmail.com

Garbės prezidentas – Pranas Vilkauskas

Techninio komiteto pirmininkė – Gabija Dargytė gabijadargyte@gmail.com

Iždininkas – Domantas Barauskas domantas.barauskas@gmail.com

Vykdomasis komitetas

  • Ala Sketerienė
  • Rimantas Simokaitis
  • Gabija Dargytė
  • Vytautas Augustauskas
  • Antanas Virbičianskas