Saugus sportas

Saugaus sporto tvarka

Sauga ant pakylos

Asistentai

Formuojamos mažiausiai dvi asistentų komandos po penkis patyrusius asistentus kiekvienoje. Vienas iš komandos narių paskiriamas atsakingu už visos komandos darbo koordinavimą ir kontrolę paruošiant reikiamą štangos svorį, reguliuojant stovų aukščius, valant štangą bei užtikrinant atletų saugumą atliekant veiksmą.

Prieš kiekvieno srauto startą žiuri narys privalo instruktuoti asistentus.

Pritūpimo veiksmo sauga

  1. Pritūpimams, kai štangos svoris neviršija 200 kg, užtenka trijų asistentų.
  2. Centrinis asistentas veiksmo atlikimo metu turi laikyti rankas atokiai nuo atleto šlaunų, kad pritūpimo metu teisėjai aiškiai galėtų matyti pritūpimo gylį.

Spaudimo gulomis veiksmo sauga

  1. Spaudimui, kai štangos svoris neviršija 200 kg, užtenka trijų asistentų.
  2. Centrinis asistentas privalo stovėti nuošalyje ir laukti, kol atletui prireiks jo pagalbos nuimant štangą nuo stovų. Iš karto po štangos nuėmimo, kai atletas visiškai ištiesia rankas per alkūnes, centrinis asistentas privalo pasitraukti iš teisėjų akiračio.
  3. Centrinis asistentas privalo laukti iki vyriausiasis teisėjas duos komandą užbaigti veiksmą ir tik tada padėti atletui grąžinti štangą ant stovų.
  4. Visada privalomos naudoti apsaugos ant suolelio.

Atkėlimo veiksmo sauga

  1. Kai tik asistentai paruošia užsakytą svorį, jie privalo iš karto pasitraukti nuo pakylos.

Kita

Jei varžybų metu ant pakylos atsitinka nelaimingas atsitikimas, tai asistentai turi užstoti atletą taip, kad žiūrovai nebegalėtų matyti nelaimės.

Pakyla bei suolelis privalo būti valomi.

Varžybų metu privalo budėti medicinos personalas.

Sauga apšilimo zonoje

Apšilimo metu privalo būti atletams asistuojantys asmenys, kad užtikrintų saugų svorio kėlimą ruošiantis kiekvienam veiksmui taip, kaip nurodyta instrukcijose ant pakylos.

Negalima mėtyti svorių ant grindų.