Sportininko Licencija

Sportininkų licencijų išdavimo tvarka 2022 m.

Sportininkai, norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose, privalo turėti galiojančią sportininko licenciją.

Nuo 2018 kalendorinių metų popierinės sportininkų licencijos keičiamos į elektronines. Informacija apie išduotų licencijų galiojimą skelbiama LJTF tinklapyje.

Išduotos licencijos galioja kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencija turi būti apmokėta ne vėliau nei iki dienos varžybų, kuriose sportininkas startuoja.

Dėl licencijos įsigijimo 2022 m. sportininkai turi kreiptis į vykdomojo komiteto narį Antaną Virbičianską el. virbantas@gmail.com paštu  arba telefonu 8 698 35495.

Licencijų apskaitą vykdo vykdomojo komiteto narys Antanas Virbičianskas.

Licencijų kainos 2022 m.

Amžiaus grupėLicencijos mokestis
Jauniai25
Jaunimas25
Suaugę30
Veteranai30
Komandinė licencija350

Sumokėti už sportininko licenciją galima į federacijos sąskaitą LT827300010161066595 (AB Swedbank, banko kodas 73000), mokėjimo paskirtyje nurodant „Už sportininko licenciją“.

Sportininkai, praėjusiais metais atstovavę Lietuvą EPF ir IPF organizuotuose čempionatuose, einamaisiais metais atleidžiami nuo licencijos pratęsimo mokesčio.