Sportininko Licenzija

Sportininkų licencijų išdavimo tvarka 2020 m.

Sportininkai, norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose, privalo turėti galiojančią sportininko licenciją.

Nuo 2018 kalendorinių metų popierinės sportininkų licencijos keičiamos į elektronines. Informacija apie išduotų licencijų galiojimą skelbiama LJTF tinklapyje.

Išduotos licencijos galioja 12 mėn. nuo jų apmokėjimo dienos.

Licencija turi būti apmokėta ne vėliau nei 3 kalendorinės dienos iki varžybų, kuriose sportininkas startuoja. Priešingu atveju sportininkas varžybų metu moka už vienkartinę licenciją.

Dėl licencijos įsigijimo 2020 m. sportininkai turi kreiptis į vykdomojo komiteto narį Antaną Virbičianską el. virbantas@gmail.com paštu  arba telefonu 8 698 35495.

Licencijų apskaitą vykdo vykdomojo komiteto narys Antanas Virbičianskas.

Licencijų kainos 2020 m.

Amžiaus grupėLicencijos mokestisVienkartinės licencijos mokestis
Jauniai66
Jaunimas66
Suaugę126
Veteranai106

Sumokėti už sportininko licenciją galima į federacijos sąskaitą LT827300010161066595 (AB Swedbank, banko kodas 73000), mokėjimo paskirtyje nurodant „Už sportininko licenciją“.

Sportininkai, praeitais metais atstovavę Lietuvą EPF ir IPF organizuotuose čempionatuose, einamaisiais metais atleidžiami nuo licencijos pratęsimo mokesčio.