Informacija dėl dalyvavimo ,,IRON VYTAS BENCHPRESS” varžybose

Gerbiami sportininkai, treneriai ir kiti suinteresuoti asmenys, Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau – LJTF) yra Tarptautinės jėgos trikovės federacijos (toliau – IPF) narė nuo 1994m. IPF pripažįsta pasaulinį antidopingo kodeksą ir kiekvienas narys privalo turėti sutartį su nacionaline antidopingo agentūra. Visos IPF taisyklės yra taikomos tiesiogiai nariams, todėl LJTF privalo užtikrinti, kad sportininkai dalyvaujantys LJTF varžybose laikosi IPF taisyklių.

Renginio „IRON VYTAS BENCHPRESS“ vienas iš organizatorių yra Tomas Drevnickis. Tokią išvadą galima padaryti iš kvietimo į renginį (nurodo svorio kategorijas, amžiaus grupes, pristatomas kaip kontaktinis asmuo dėl renginio), nuoroda – https://www.facebook.com/ironvytasPro/videos/5329962297098152. Tomas Drevnickis turi galiojančią sankciją, kurią paskyrė Lietuvos antidopingo agentūra, suspenduotas iki 2024m. rugsėjo 3 d., už pažeistas antidopingo taisykles.

Kaip jau minėta vienas iš renginio organizatorių (Tomas Drevnickis) turi galiojančią antidopingo taisyklių pažeidimo sankciją, todėl galima preziumuoti, kad renginyje nebus laikomasi antidopingo taisyklių. Sportininkams, kurie dalyvauja LJTF varžybose nerekomenduojame dalyvauti šiame renginyje, nes toks dalyvavimas aiškiai prieštarautų IPF taisyklių 14 punktui. Sportininkai kurie vis dėl to dalyvaus šiame renginyje bus suspenduojami 12 mėnesių pagal ankščiau minėtą IPF taisyklių 14 punktą.

Kiekvienas sportininkas gali laisvai rinktis kur ir kokioje organizacijoje dalyvauti, tačiau tai nereiškia, kad organizacija negali taikyti tokiam sportininkui sankcijų pagal savo taisykles.

Nuorodos:

IPF taisyklės – https://www.powerlifting.sport/…/IPF_Constitution_25.3…

Kvietimas video – https://www.facebook.com/ironvytasPro/videos/5329962297098152

Antidopingo taisyklių pažeidimai – https://www.antidopingas.lt/antidopingo-taisykliu…/

Active Vilnius