Kvietimas į Lietuvos klasikinės jėgos trikovės studentų čempionatą

Varžybų pravedimo nuostatai:

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti jėgos trikovę studentų tarpe.
 2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
 3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 • Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos sporto universitetas, kartu su Lietuvos jėgos trikovės federacija.

Vyriausias teisėjas Karolis Urbanavičius.

III. LAIKAS IR VIETA

 • Varžybos vykdomos 2021 m. balandžio 17 d. LSU A. Stanislovaičio lengvosios atletikos manieže (Aušros g. 42). Varžybų pradžia 12.00 val.

IV. DALYVIAI

6. Čempionatuose gali dalyvauti šių aukštųjų mokyklų studentai (LSSA nariai): KTU, KU, LKA, LMTA, LSMU, LSU, MRU, VDA, VDU, Vilnius Tech, VU, LCC, ISM:

6.1. studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje;

6.2. esantys akademinėse atostogose;

6.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigtą   universitetą;

6.4. užsienio valstybių studentai studijuojantys Lietuvoje ar pagal Erasmus studijų programą;

6.5. sportininkas, studijuojantis daugiau nei vienoje aukštojoje mokykloje, atstovauti gali tik vieną aukštąją mokyklą pasirinktinai, visus mokslo metus;

6.6. klausytojai, besimokantys aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą arba atskirus studijų dalykus (modulius) ar kartoja studijų dalykus, nes yra gavęs akademines skolas. Privalo turėti sudarytą sutartį su aukštąją mokykla;

6.7. studento amžius nėra ribojamas;

6.8. pavieniai sportininkai, aukštosios mokyklos ar kitos mokymosi įstaigos (ne LSSA nariai) norintys dalyvauti Lietuvos studentų čempionate, privalo sumokėti startinį mokestį (10 € /žmogui) iki prasidedant varžyboms į LSSA sąskaitą arba atsiskaitant varžybų dieną iki 10.00 val. Sumokėjęs mokestį sportininkas čempionate dalyvauja kaip pilnateisis narys t.y. pretenduoja į apdovanojimus, tačiau taškai į komandinę įskaitą neskaičiuojami. Asmenys nepriklausantys jokiai mokymosi įstaigai, sumokėjęs mokestį dalyvauja be konkurencijos, jei kitaip nenumato čempionato nuostatai.

V. VARŽYBŲ PROGRAMA

 • Programa:

10.00–11.30 val.                     Dalyvių svėrimas svorio kategorijose:

   Moterų:  -57 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 76 kg, + 76 kg;

    Vyrų: 59 kg, 66 kg, 74 kg,

12.00 val. Varžybų atidarymas.

12.05 val. Varžybų pradžia                             

Moterų -57 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 76 kg, + 76 kg;

Vyrų: 59 kg, 66 kg, 74 kg,

14.00–15.30 val. Dalyvių svėrimas svorio kategorijose:

Vyrų: 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg.

16.00 val. : 83kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, + 120 kg svorio kategorijų varžybos.

PASTABOS:

 • Priklausomai nuo užsiregistravusių skaičiaus, varžybų programa ir laikas gali keistis.
 • Lietuvos studentų čempionatas vykdomos be žiūrovų.
 • Apdovanojimai – visi asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Rekomenduojama vengti rankų paspaudimo ar kitokio nebūtino sąlyčio.
 • Visi, įeinantys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Sportininkai ir kiti asmenys turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, dezinfekuoti rankas specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis.
 • Sportininkai privalo visą laiką dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus apšilimo ir varžybų metu.
 • Komandų vadovai užtikrina, kad būtų laikomasi šio reikalavimo.
 • Tarp asmenų, sėdinčių ant suolelio, turi būti palikta bent viena laisva vieta.
 • Varžybų teisėjai, aptarnaujantis personalas visą laiką privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 • Varžybos: asmeninės-komandinės.
 • Komandos sudėtis 6 sportininkai.
 • Įskaitai imami  5 sportininkų rezultatai. Į komandinę įskaitą imama ne daugiau kaip dviejų komandos sportininkų vienoje svorio kategorijoje.
 1. Kategorijose, kuriose varžosi kelios sujungtos kategorijos nugalėtojai nustatomi pagal IPF taškus.
 2. Nugalėtojų nustatymas. I vieta – 12 taškų; II – 9; III – 8; IV – 7; V – 6; VI – 5;  VII – 4; VIII – 3; IX – 2; X – 1 visi likusieji po 1 tašką.
 3. Surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama tai komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų.

VII. APDOVANOJIMAI

 1. Komanda nugalėtoja apdovanojama – taure ir diplomu.
 2. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
 3. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
 4. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.

VIII. FINANSAVIMAS

 1. Projektas finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.
 2. LSSA ir Lietuvos jėgos trikovės federacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja komandas.
 3. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

 1. Išankstinė komandų registracija, siunčiamos elektroniniu paštu,karolis.urbanavicius@lsu.lt iki  balandžio 14 d. 17:00 val.

X. PARAIŠKOS

 1. Paraiškos pateikiamos mandatinei komisijai su gydytojo vizomis, atskiromis sveikatos pažymomis ar kiekvienam asmeniui prisiimant atsakomybę už savo sveikatos būklę dalyvaujant konkrečiame čempionate (Studentas sportininkas prisiimdamas atsakomybę už savo sveikatą atsisako nuo, bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais), nurodant aukštosios mokyklos pavadinimą, dalyvių ir trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį kurioje startuos, patvirtintas atstovaujamos aukštosios mokyklos atstovo parašu ar spaudu. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.

Vyr. teisėjas: Karolis Urbanavičius 861618141  karolis.urbanavicius@lsu.lt

LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com