Sporto rėmimo fondas padeda Rokiškėnams

Rokiškio rajono atletinės gimnastikos sporto klubas „JTK Grizlis“ 2020 -2021 m. vykdo projektą „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ (SRF-SIĮ-2020-1-0072), finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir švietimo mainų paramos fondas. Projekto laikotarpis 2020 09 01- 2021 04 30. Projekto metu bus panaudota 10852,00 eurų, iš kurių 9752,00 eurų – Fondo lėšos, likusi dalis – klubo lėšos. Prie projekto finansavimo prisidėjo Rokiškio rajono savivaldybė, skirdama 1000,00 eurų. Projekto tikslas – gerinti sporto klubo techninę bazę. Projekto metu įsigyta sportinė įranga: bėgimo takelis, skersinis-lygiagretės-pilvo preso treniruoklis, tricepso treniruoklių virvė, kojų tiesimo ir lenkimo treniruoklis, gumuotų svarmenų su stovais komplektas (5-50 kg), hantelių komplektas (1-10 kg), stovai grifams, grandinės svorių kėlimui. Projekto lėšomis prisidėta prie 2020 m. spalio 3 d. Rokiškyje organizuoto Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionato (taurių ir medalių įsigijimas, tento gamyba). Planuojama, kad pagerinus sporto klubo techninę bazę, išaugs klubą lankančių gyventojų skaičius.

Informaciją parengė:  projekto vadovas                          

Anatolijus Kondratenko