LJTF konferencija

LJTF konferencija vyks 2022 m. balandžio 10 d. (sekmadienį), Jonavoje, adresu Žeimių g. 5.

Konferencijos darbotvarkė:

  1. Dalyvių registracija 9:30 – 10:00;
  2. Metinis prezidento pranešimas;
  3. Finansinė ataskaita už 2021 metus;
  4. Prezidento, vice prezidento, generalinio sekretoriaus ir vykdomojo komiteto rinkimai;
  5. Kiti klausimai.

Asmenys kurie atstovauja LJTF narius (juridinius asmenis), tačiau nėra jų vadovai, privalo turėti raštišką įgaliojimą konferencijai.