LJTF ataskaitinė – rinkiminė konferencija 2022

LJTF

2022m. balandžio 10 d., Jonavoje, vyko ataskaitinė – rinkiminė LJTF konferencija, kurioje dalyvavo 18 įgaliotų klubų atstovų. Konferencijos metu pristatyta finansinė ataskaita už 2021 metus, patvirtintas naujo nario įstojimas į LJTF – Radviliškio jėgos trikovės klubas. Taip pat išrinkta nauja vadovybė:

Prezidentas – Erlandas Petrauskas 

Vice prezidentas – Benjaminas Milis 

Generalinis sekretorius – Lukas Kačinskas 

Garbės prezidentas – Arminas Macevičius 

Techninio komiteto pirmininkė – Gabija Dargytė 

Revizorius – Edvardas Kryževičius 

Iždininkas – Antanas Virbičianskas 

Vykdomasis komitetas

  • Ala Sketerienė
  • Jokūbas Stasiulis
  • Rimantas Simokaitis
  • Virginijus Kanapinskas
  • Vytautas Augustauskas